درباره ما


تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد در تاریخ 86/12/22 به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 319762 مورخ 86/12/22 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه آن عبارت است از :

 • الف- سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها.
 • ب- قبول عاملیت بمنظور بررسی، نظارت فنی و مدیریت در بخش ساختمان و مسکن.
 • ج- ارائه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی پروژه های ساختمانی.
 • د- ایجاد، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • ه- سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری، کارخانه ها، واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد؛ در داخل و خارج از کشور و واگذاری حصه دارایی ها به اشخاص ثالث از طریق تسهیلات اجاره اعتباری.
 • و- سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول دایر و بایر، و جذب سرمایه خارجی.
 • ز- خرید کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.
 • ح- واگذاری، اجاره، عرضه و فروش واحدها و شرکت های مورد سرمایه گذاری پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مختلف.
 • ط- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرکت ها و مؤسسه های علمی، مطالعاتی، فنی، مهندسی و اجرایی ذیربط.
 • ی- ارائه خدمات مشاوره اقتصادی، فنی، مالی، سرمایه گذاری، مدیریتی، سازماندهی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای .
 • ک- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی.
 • ل- انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور.
 • م- تأسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور.
 • ن- انجام سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد.

صاحبان سهام

 1. شرکت سامان تجارت تدبير ايرانيان (سهامی عام)
 2. شرکت مديريت ساختماني آريان پاسارگاد (سهامی خاص)
 3. شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
 4. شرکت ساختمان و شهرسازی هشتم (سهامی خاص)
 5. شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
 6. شرکت اندیشه تابان ماندگار (سهامی خاص)
 7. شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)
 8. شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین (سهامی خاص)
 9. شرکت ساختمانی آباد بوم ايران (با مسئولیت محدود)

اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

شرکت ساختمان و شهرسازی هشتم با نمایندگی  آقای دکتر علی عبدالعلی زاده  رییس هیأت مدیره
شرکت سامان تجارت تدبير ايرانيان با نمایندگی
آقای مهندس سيد كاظم ميرولد
نایب رییس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با نمایندگی آقای مهندس علي اسلامي بيدگلي 
عضو هیأت مدیره
شرکت اندیشه تابان ماندگار با نمایندگی آقای دكتر فریدون درویش زاده عضو هیأت مدیره
شرکت لیزینگ پاسارگاد با نمایندگی  آقای مهندس محسن معلمیان  عضو هیأت مدیره
آقای مهندس کاظم مکرم  مدیرعامل